Wydrukuj tę stronę

O Parafii

Pozdrawiam serdecznie jako duszpasterz i proboszcz parafii Św. Antoniego Padewskiego w Biedrzychowicach. Wszystkim szukającym Boga w życiu, chcącym z radością realizować swoje powołanie we wspólnocie parafialnej i wszystkim odwiedzającym nasze okolice życzę Błogosławieństwa Bożego i wstawiennictwa Św. Antoniego Padewskiego.


Ks. proboszcz Jan Nowak

 

 

 

Parafia wiejska, utworzona w 1972r. liczy około 1350 mieszkańców, dekanat Gryfów Śląski, Gmina Olszyna Lubańska, województwo dolnośląskie.


Kościół parafialny: wzniesiony przez protestantów w latach 1654-1656.

Podczas budowy trafiono na silnie tryskające źródło w miejscu przeznaczonym na ołtarz i dlatego kościół nazwano "Zum Jesusbrunnen" - "U studni Jezusa".

Budowa założona jest na wydłużonym czworoboku z niewydzielonym, zakończonym trójbocznie prezbiterium, nakryta pozornym sklepieniem kolebowym.

Od północy do kościoła przylega czworoboczna, przechodząca w ośmiobok, wieża zwieńczona hełmem z latarnią.

Na zewnątrz zachowały się portale: renesansowy i barokowe oraz wyposażenie pochodzące z drugiej połowy XVIIIw.

Kościół został powiększony w latach 1723-1724, posiadał 2000 miejsc siedzących, należał do grupy tzw. kościołów granicznych  "Grenzkirchen" powstałych w czasie kontrreformacji w XVII wieku w celu umożliwienia wiernym protestantom żyjącym na Śląsku odprawianie nabożeństw.

Od 1956r. kościół pw. Świętego Antoniego Padewskiego dostosowany do potrzeb liturgii katolickiej pełnił funkcję kościoła filialnego  przy parafii w Olszynie Lubańskiej.

Od 1972r. pełni funkcję kościoła parafialnego w Biedrzychowicach.


Miejscowości należące do parafii:

Kałużna - 2,5km,

Karłowice - 1,5km,

Nowa Świdnica - 2km,

Zapusta - 4km.

Szkoły na terenie parafii:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej.

Cmentarz: Komunalny z kaplicą 100m od kościoła. Pochowani księża: ks. Stefan Mormol.

 Następna strona: O Patronie